902 Olympia Bldg., 196 Jamsil -dong, Songpa-gu, Seoul, Korea

TEL: 82-2-423-0639 │ FAX: 82-2-423-0640 │ FAX: shinheng@shinheng.co.kr